Kontakt

Dział Obsługi Klienta
infolinia: 801 542 381

 

Dane firmy:

Libet S.A.
ul. Kazimierza Michalczyka 5
53-633 Wrocław

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000373276
NIP 525-242-24-24
BDO 000002855
Kapitał zakładowy (w tym wpłacony) 500.000,00 zł

 

Siedziba Spółki

tel.: +48 (71) 33 51 101
fax: +48 (71) 33 51 100

logotyp Libet